Algemene voorwaarden

 Datum: Juni 2021

 1. Algemene voorschriften

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder VYTAL BEAUTY & CARE Netherlands s.r.l, een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer ROM- 81206623, met BTW-nummer NL861988048B01 ("GIORGIONNO 1967", "wij", "ons", "onze"), producten van VYTAL BEAUTY & CARE ("Producten") verkoopt, en een consument ("u") koopt, via de website www.hbeautycare.com("Website"). In bepaalde gevallen, afhankelijk van de beschikbare voorraad van het Product, kan de feitelijke detailhandelaar een ander bedrijf zijn dat behoort tot de VYTAL BEAUTY & CARE 's groep van bedrijven. In de acceptatie van de bestelling (zie 4.7 hieronder) wordt u op de hoogte gesteld van de detailhandelaar die op u van toepassing is, maar dit is niet van invloed op uw rechten in verband met de aankoop. De toepasselijke detailhandelaar zal u de factuur met betrekking tot het door u gekochte Product overhandigen.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst voor de verkoop van Producten door VYTAL BEAUTY & CARE aan u via de Website ("Overeenkomst").

1.3. De verkoop van Producten onder deze Algemene Voorwaarden is alleen beschikbaar voor consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die handelen voor persoonlijke consumptie (d.w.z. voor doeleinden buiten hun handel, bedrijf, ambacht en beroep en niet met winstoogmerk), die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt en volledig rechtsbevoegd zijn om een Contract aan te gaan, in hun land.

1.4. U zal gevraagd worden om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en met de Gebruiksvoorwaarden van de Website ("To U") alvorens een bestelling te plaatsen. Wij raden u daarom aan deze documenten zorgvuldig te lezen, en in het bijzonder deze Algemene Voorwaarden, voordat u overgaat tot een aankoop, en een kopie op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, de To U, en ons Privacybeleid, zult u geen Producten kunnen bestellen op de Website.

1.5. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of bij te werken. Wij zullen altijd de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden op de Website plaatsen en de datum "Laatst bijgewerkt" weergeven om de datum van de wijzigingen weer te geven.

1.6. Deze Algemene Voorwaarden moeten worden gelezen naast, en zijn een aanvulling op, ons Privacybeleid op www.GIORGIONNO.com, dat u vertelt hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en ons Cookiebeleid op www.GIORGIONNO.com. Voor alle andere juridische informatie, ga naar de secties: Algemene Voorwaarden en Aan U, en Retourbeleid.

 

 1. Producten Informatie en Beschikbaarheid

2.1. Informatie over onze Producten (samen met de overeenkomstige Productcodes) en relevante prijzen zijn beschikbaar op de Website.

2.2. De Producten die op de Website beschikbaar zijn, zijn gewoonlijk een selectie van artikelen die normaal gesproken in winkels verkrijgbaar zijn. Bepaalde Producten kunnen echter exclusief online beschikbaar zijn via de Website, en andere kunnen mogelijk niet online beschikbaar zijn, of legaal verkocht worden. Ook is het mogelijk dat sommige Producten niet naar uw land worden verzonden.

2.3. Afbeeldingen van de Producten die op de Website worden getoond, komen mogelijk niet overeen met hun werkelijke verschijning. In het bijzonder kunnen de kleuren, stof, tint, nerf en textuur van de Producten die op uw scherm worden getoond, afwijken van die van het daadwerkelijke Product. Daarom dient u uitsluitend af te gaan op de beschrijving van de Producten en hun kenmerken zoals vermeld op de Website.

2.4. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden en/of soorten Producten die beschikbaar zijn op de Website per persoon, huishouden of per bestelling te beperken. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die geplaatst zijn door of onder dezelfde account, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. U kunt niet meer dan twee (2) identieke Producten per bestelling kopen. Het maximum aantal artikelen per bestelling is tien (10).

2.5. Wij kunnen een Product of een van de kenmerken ervan, zoals beschreven op de Website, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten (dit heeft geen invloed op bestellingen die al zijn geplaatst op het moment van de wijziging). Tijdens het aankoopproces zullen wij u informeren als uw bestelling niet kan worden verwerkt vanwege de onbeschikbaarheid van de bestelde Producten.

2.6. VYTAL BEAUTY & CARE kan aankopen niet verwerken wanneer de bestellingen onvolledig of onjuist zijn, of wanneer de producten niet meer beschikbaar zijn. In bovengenoemde gevallen stellen wij u per e-mail ervan op de hoogte dat de overeenkomst niet is uitgevoerd en dat VYTAL BEAUTY & CARE uw bestelling niet heeft uitgevoerd, onder vermelding van de redenen daarvoor. Indien de op www.hbeautycare.comgetoonde producten op het moment van uw laatste toegang niet meer beschikbaar zijn en zodra VYTAL BEAUTY & CARE uw bestelling heeft ontvangen, zullen wij u binnen vijftien (15) dagen vanaf de dag nadat VYTAL BEAUTY & CARE uw bestelling heeft ontvangen, op de hoogte stellen van de niet-beschikbaarheid van de bestelde producten. Als de bestelbon is verzonden en de prijs is betaald voor artikelen die niet meer beschikbaar zijn, zullen wij het voor deze artikelen betaalde bedrag terugbetalen.

2.7. In het geval dat uw verbinding met de Website uitvalt, kan uw selectie van Producten verloren gaan. In dat geval zult u uw selectie opnieuw moeten invoeren. Wij wijzen u erop dat Producten in uw winkelwagen niet zijn gereserveerd en door andere klanten kunnen worden gekocht. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een Product als gevolg van een storing of het wegvallen van uw verbinding met de Website.

 

 1. Prijzen

3.1. Prijzen van Producten worden op de Website aangegeven in Euro's en zijn inclusief eventuele toepasselijke BTW, omzetbelasting of andere belastingen. De prijzen zijn exclusief leveringskosten, die in voorkomend geval bij de prijs van de Producten worden opgeteld en aan u worden meegedeeld tijdens het afrekenproces voordat u uw bestelling bevestigt.

De BTW zal worden aangerekend volgens de toepasselijke wetgeving op het ogenblik van de verkoop.

3.2. Wij doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle prijzen voor de Producten die op de Website worden weergegeven, correct zijn. Af en toe kan er echter een fout optreden, en kunnen Producten verkeerd geprijsd zijn (onjuiste prijs of typefout in de getoonde prijs). In dat geval zullen wij, naar eigen goeddunken, (i) de bestelling annuleren of het Contract beëindigen (afhankelijk van het moment waarop de fout is ontdekt) en u op de hoogte stellen van deze annulering of beëindiging, of (ii) contact met u opnemen en u vragen of u het Product tegen de juiste prijs wilt kopen.

3.3. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van de Producten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar dergelijke wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op Producten waarvoor u een Orderbevestiging hebt ontvangen.

 

 1. Totstandkoming van het contract - Plaatsing van een bestelling

4.1. De informatie over de Producten en hun prijzen die op de Website wordt weergegeven, is een uitnodiging tot behandeling en vertegenwoordigt geen aanbod van ons of een eenzijdig contract.

4.2. Om Producten op de Website te kopen, dient u de instructies van het online aankoopproces te volgen: (i) de geselecteerde Producten (met inachtneming van de beperkingen zoals uiteengezet in artikel 2.4) in de winkelwagen opnemen, (ii) het bestelformulier invullen met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail, telefoon, verzend-/factuuradres), (iii) uw betalingsmethode selecteren, (iv) deze Algemene Voorwaarden accepteren, (v) de Aan U accepteren en (vi) uw bestelling via de Website plaatsen.

4.3. Bestellingen die worden gedaan vanaf een andere landensite dan die waarnaar u verzendt, of naar adressen waarnaar wij niet kunnen verzenden, worden automatisch geannuleerd.

4.4. Alvorens uw bestelling te verzenden, krijgt u de gelegenheid om uw selectie te herzien, de totaalprijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

4.5. Uw bestelling vormt een bindend aanbod om de geselecteerde Producten van ons te kopen, onder deze Algemene Voorwaarden, onverminderd uw herroepingsrecht onder artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord de prijs van de bestelde Producten te betalen.

4.6. Alle door u geplaatste bestellingen zijn onderhevig aan onze aanvaarding. Zodra u uw bestelling hebt geplaatst, bevestigen wij deze per e-mail ("Orderbevestiging"). Deze Bestelbevestiging betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Wij kunnen ervoor kiezen uw bestelling geheel of gedeeltelijk niet te accepteren, zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Voorbeelden van niet-aanvaarding van uw bestellingen zijn de volgende:

(I) De Producten zijn niet beschikbaar; of

(II) U voldoet niet aan de acceptatievoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 1.3; of

(III) U heeft te veel Producten besteld (zie artikel 2.4); of

(IV) Wij niet in staat zijn autorisatie te verkrijgen voor uw betaling; of

(V) Er een fout is in de weergegeven prijs; of

(V) Gemelde of vermoede frauduleuze, illegale of ongeoorloofde activiteiten, waaronder vermoede aankopen voor commerciële doeleinden; of

(VII) Het door u opgegeven afleveradres geen geldig adres is; of

(VII) U uw verplichtingen voortvloeiend uit een eerder met ons gesloten contract niet bent nagekomen.

4.7. Het Contract tussen ons en u komt pas tot stand wanneer u van ons een e-mailbericht ontvangt waarin de verzending van uw bestelling wordt bevestigd ("Acceptatie van de Bestelling"). De Order Acceptatie (of afwijzing) zal worden verzonden naar het e-mailadres dat door u in de bestelling is opgegeven. De details van uw geaccepteerde bestellingen zijn beschikbaar onder "Mijn Account - Mijn Bestelling" sectie van de Website.

4.8. In geval van onbeschikbaarheid van een of meer bestelde Producten, zullen wij contact met u opnemen en u informeren over deze onbeschikbaarheid. De bestelling zal gedeeltelijk worden geannuleerd en u zult alleen de prijs van het/de beschikbare Product(en) betalen.

4.9. De Bestelbevestiging/Acceptatie zal met name het bestelnummer, basisinformatie over de aangekochte Producten, een indicatie van de prijs en het verzendadres bevatten.

4.10. Zodra u de Bestelbevestiging hebt ontvangen, kunt u uw bestelling niet meer annuleren of wijzigen, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Verzonden Producten kunnen echter worden geretourneerd zoals uiteengezet in artikel 8 hieronder.

4.11. Van tijd tot tijd kunnen wij u uitnodigen om bepaalde geselecteerde Producten op de Website te pre-orderen voordat deze beschikbaar zijn voor aankoop in de winkels of op de Website ("Pre-Order Producten"). De leveringstermijn van dertig (30) dagen die in artikel 6.4 wordt uiteengezet, is niet van toepassing op Vooraf bestelde Producten, terwijl een geschatte leveringsdatum voor de Vooraf bestelde Producten aan u zal worden meegedeeld wanneer wij uw bestelling bevestigen.

 1. Betaling

5.1. U dient de prijs van de Producten te betalen (inclusief toepasselijke BTW, omzetbelasting of andere belastingen), de kosten van eventuele aanvullende diensten die u bestelt (bijv. extra kosten voor gepersonaliseerde Producten), indien van toepassing, en de bijbehorende leveringskosten, indien van toepassing.

5.2. Wij accepteren betalingen die zijn verricht in de valuta die is aangegeven voor het land van de verzendbestemming met de betaalmethoden die worden voorgesteld voordat u uw bestelling bevestigt.

5.3. Wij zullen het bedrag van uw bestelling niet debiteren totdat:

(I) wij van de kaartuitgever of uw PayPal-rekening, indien van toepassing, toestemming hebben gekregen om uw kaart te debiteren;

(II) uw debet/creditcardgegevens of uw PayPal-rekening, indien van toepassing, zijn geverifieerd.

5.4. Als uw betaling om welke reden dan ook niet kan worden verwerkt, annuleren wij uw bestelling en eindigt ons Contract met u onmiddellijk, zonder aansprakelijkheid jegens u. Wij zullen u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.5. U bent verantwoordelijk voor de relevante kosten of vergoedingen, indien van toepassing, toegepast door uw kaartuitgever, bank of andere betalingsinstelling als gevolg van onze verwerking van uw betaling.

5.6. In geval van betaling met een Credit/Debit Card, zullen alle details (bijvoorbeeld, kaart

nummer of vervaldatum) via een gecodeerd protocol worden verzonden naar de betalingsprovider of andere banken die elektronische betalingsdiensten op afstand aanbieden, zonder dat derden daar op enigerlei wijze toegang toe hebben. Deze gegevens zullen niet door VYTAL BEAUTY & CARE worden gebruikt, behalve voor het uitvoeren van de procedure met betrekking tot uw aankoop of de afgifte van restituties in het geval van retourzendingen in in overeenstemming met de uitoefening van uw recht van teruggave of voor het melden van gevallen van vermoedelijke fraude bij de politie. De prijs voor de aankoop van producten en de bijbehorende kosten voor verzending en levering, zoals aangegeven in de bestel formulier, worden pas van uw rekening afgeschreven op het moment dat de gekochte producten daadwerkelijk worden verzonden.

5.7. Voor elke bestelling zullen wij of de toepasselijke detailhandelaar een elektronische factuur uitreiken voor de aangekochte Producten, en u gaat akkoord met een dergelijke vorm van facturering. De e-factuur zal worden opgesteld op basis van de informatie die door u is verstrekt op het moment van het indienen van de bestelling. Wijzigingen aan de e-factuur zijn niet meer mogelijk nadat de e-factuur is uitgegeven.

5.8. Houd er rekening mee dat voor Pre-Order Producten de betaling niet wordt verwerkt op het moment van de reservering van het Pre-Order Product, maar op het moment dat het Pre-Order Product beschikbaar is.

 

 1. Verzending, levering en afhaling

6.1. De gekochte Producten zullen uitsluitend in Nederland worden geleverd.

6.2. De gekochte Producten zullen worden geleverd door een door ons geselecteerde koeriersdienst ("Koerier"). De Producten worden geleverd op het door u op het bestelformulier aangegeven adres of bij een van onze winkels die een ophaalservice aanbieden in het land van verzending, zoals door u geselecteerd ("Geselecteerde winkel"). Wij zijn niet verantwoordelijk voor leveringsproblemen als gevolg van onvolledige of onjuiste door u verstrekte adresgegevens. Let op: wij leveren niet aan postbussen, adressen van expediteurs of hotels.

6.3. De gekochte Producten worden pas verzonden nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen. Als wij uw volledige betaling niet ontvangen, om welke reden dan ook, kunnen wij de verzending van de Producten uitstellen of weigeren zonder aansprakelijkheid jegens u.

6.4. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de aangekochte Producten te leveren of deze beschikbaar te stellen voor afhaling bij uw Geselecteerde Winkel binnen de geschatte termijnen die aan u worden meegedeeld tijdens het afrekenproces voordat u uw bestelling bevestigt, behalve indien zich een geval van overmacht, een gebeurtenis buiten onze redelijke controle of een onvoorziene omstandigheid voordoet. Indien de levering niet heeft plaatsgevonden binnen dertig (30) dagen na de aanvaarding van de bestelling, hebt u het recht om het contract te annuleren en zullen wij u, zonder onnodige vertraging, alle bedragen terugbetalen die op grond van het contract zijn betaald.

6.5. Bij aflevering van de Producten door de Koerier, bent u (of de door u aangewezen persoon) verplicht om:

(I) te controleren of het aantal afgeleverde pakketten overeenstemt met het aantal dat op de leveringsbon is vermeld;

(II) te controleren of de pakketten en hun zegels intact, onbeschadigd, niet nat of op enige wijze gewijzigd zijn;

(III) te controleren of de afgeleverde Producten in overeenstemming zijn met de stijl, het model, de kleur, de maat en andere kenmerken van de Producten, zoals beschreven in de Bestelbevestiging/Ontvangst, vrij zijn van patentdefecten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot barsten, krassen, kleurverschillen of andere kleurafwijkingen, etc.), en niet incompleet zijn (bijv. ontbrekende knopen of hulpstukken);

(IV) de afleveringsbon ondertekenen; en

(V) indien gevraagd door de koerier, uw identiteitsbewijs tonen.

Elke schade aan de pakketten en/of de Producten, of afwijkingen in het aantal pakketten of documentatie, of elk gebrek aan overeenstemming of patentgebreken van de Producten moet onmiddellijk schriftelijk worden vermeld op de leveringsbon van de Koerier. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunt u na ondertekening van de leveringsbon van de Koerier geen vordering meer instellen met betrekking tot de geleverde pakketten, op voorwaarde dat u het recht hebt om vervolgens een vordering in te stellen met betrekking tot de fabricagefouten van de Producten zoals uiteengezet in artikel 9 hieronder.

6.6. Indien u ervoor gekozen hebt om de Producten in de door u geselecteerde winkel af te halen, beschikt u over een beperkte periode die u per e-mail is meegedeeld, om deze af te halen. Om de Producten in de winkel af te halen, moet u uw Bestelaanvaarding en een persoonlijk identificatiebewijs tonen. U (of een persoon die door u is aangewezen om de Producten af te halen) moet de e-mail met de leveringsbevestiging overleggen, een fotokopie van uw identiteitsbewijs en, indien van toepassing, een document waaruit blijkt dat de gedelegeerde is gemachtigd om de bestelling af te halen, met inbegrip van het identiteitsbewijs van de gedelegeerde. Als de Producten niet binnen de geldende termijn worden opgehaald, heeft VYTAL BEAUTY & CARE het recht om de Overeenkomst te annuleren en u de prijs van de Producten terug te betalen.

 1. Risico en titel

7.1. Het risico van verlies, beschadiging en vernietiging van de Producten gaat op u over wanneer u (of een door u aangewezen persoon die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in ontvangst neemt op het door u opgegeven afleveradres of wanneer u of een door u aangewezen persoon de Producten ophaalt bij uw Geselecteerde Winkel.

7.2. De eigendom van de Producten gaat op u over op de datum waarop de Producten worden afgeleverd op het door u opgegeven afleveradres of worden opgehaald in de door u geselecteerde winkel, al naar gelang het geval.

 

 1. Herroepingsrecht/annulering en retourzendingen

8.1. U hebt het recht om het Contract in te trekken/te annuleren indien u van gedachten verandert of om een andere reden binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u (of de door u aangewezen persoon) de Producten fysiek in bezit neemt of, in het geval van meerdere pakketten die voor dezelfde bestelling worden geleverd, het laatst geleverde pakket.

8.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van (i) gepersonaliseerde Producten, zoals Producten met een monogram (ii) Producten die op maat of volgens uw specificaties zijn gemaakt; (iii) Producten die gemakkelijk bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum waarschijnlijk is verstreken; en (iv) Producten die gezien hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijv. (iv) Producten die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijv. ongeopende parfum- of cosmeticaproducten), of om hygiënische redenen (zoals ondergoed, badpakken, zwembroeken, oorbellen en sieraden met gaatjes), (v) latex Producten en (vi) elk ander Product waarvan u bij het plaatsen van uw bestelling wist dat het niet kon worden geretourneerd ("Producten die niet kunnen worden geretourneerd").

8.3. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen / het Contract te annuleren binnen de termijn vermeld in artikel 8.1 hierboven:

 • Door ons per e-mail of per gewone post
 • Het modelformulier voor herroeping/annulering dat aan het einde van deze Algemene Voorwaarden is opgenomen, naar behoren ingevuld en door u ondertekend,

of

 • Een brief met de volgende informatie: (i) vermelding van de Producten waarvoor u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht/annuleringsrecht; en (ii) het bestelnummer, naar het e-mailadres van de volgende ontvanger: info@hbeautycare.com,

of

door het invullen van een online retourformulier op de Website.

8.4. U moet de gekochte Producten binnen veertien (14) dagen retourneren vanaf de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing om gebruik te maken van uw herroepingsrecht/recht op annulering, in overeenstemming met paragraaf 8.3) hierboven, in overeenstemming met de instructies zoals uiteengezet in ons Retourbeleid op www.hbeautycare.com

8.5. De Producten moeten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke staat, ongewijzigd, ongebruikt, onbeschadigd, in hun oorspronkelijke verpakking en met de oorspronkelijke labels en etiketten bevestigd, samen met alle accessoires en bijbehorende documenten (bijv. instructieboekje, Productcertificaten, enz.) indien aanwezig, en onbeschadigde doos, indien van toepassing.

8.6. Als een geretourneerd Product niet voldoet aan de voorwaarden voor retournering, zoals vermeld in artikel 8.5 hierboven, sturen wij het Product terug naar het adres dat u hebt opgegeven op het retourformulier, of als dat adres niet geldig is, naar het adres dat u hebt opgegeven toen u de bestelling plaatste. Deze retournering zal plaatsvinden binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop wij u hebben geïnformeerd over de afwijzing van de geretourneerde Producten, tenzij er sprake is van overmacht, een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben of een onvoorziene omstandigheid.

8.7. Wij zullen u alle door u betaalde bedragen terugbetalen, inclusief de leveringskosten, indien van toepassing, (behalve dat, met betrekking tot de leveringskosten, de maximale terugbetaling, indien van toepassing, de kosten van levering via de goedkoopste leveringsmethode die wij aanbieden zal zijn), binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop wij de Producten van u hebben terugontvangen, of u bewijs hebt geleverd dat u ze hebt teruggezonden, afhankelijk van welke datum het vroegst is. Wij betalen u terug met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt toen u uw oorspronkelijke bestelling plaatste. Als u contant hebt betaald bij aflevering van de bestelde Producten, zijn contante terugbetalingen niet beschikbaar en zal uw terugbetaling alleen worden vrijgegeven via een bankoverschrijving. Wij wijzen u erop dat wij uw restitutie kunnen verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten als gevolg van uw omgang met de Producten anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor

vertragingen die buiten onze macht liggen, inclusief vertragingen die worden veroorzaakt door de

wijze van aankoop of terugbetaling, met inbegrip van vertragingen die worden veroorzaakt door het terugbetalingsbeleid van creditcard/debetkaart maatschappijen.

8.8. Als retournering in de winkel beschikbaar is, kunt u de Producten die u via de Website hebt gekocht ook retourneren naar een van onze winkels in Nederland die vermeld staan op www.hbeautycare.com binnen het tijdsbestek dat is aangegeven in Sectie 8.1 hierboven.

8.9. Alle verzorgingsproducten zijn om hygiënische redenen door ons verzegeld. Indien een verzorgingsproduct is geopend, kan het niet worden geretourneerd, tenzij uit onderzoek blijkt dat het product is afgegaan. Na onderzoek door ons zal worden vastgesteld of het product inderdaad bedorven is. Indien dit het geval is, ontvangt u een nieuw product of uw geld terug.

8.10. Het bepaalde in de artikelen 8.1 tot en met 8.8 is van toepassing, tenzij anders bepaald in ons Retourbeleid op www.hbeautycare.com

 

 1. Gebrek aan conformiteit - Fabricagefouten

9.1. Indien u constateert dat een door ons op de Website verkocht Product fabricagefouten vertoont of niet is zoals beschreven (met uitzondering van afwijkingen van de Bestelbevestiging/Acceptatie of patentdefecten die op grond van artikel 6.5 op het moment van levering hadden moeten worden geïdentificeerd en aangegeven), neem dan onmiddellijk contact op met onze Klantenservice door een e-mail te sturen naar info@hbeautycare.com om de reparatie of omruiling van het Product te regelen, of via de speciale klanten-app.

9.2. Wij zijn wettelijk verplicht om de gebreken aan conformiteit van Producten garantie te respecteren zoals uiteengezet in de voorwaarden van artikel 7:17 en volgende van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, evenals de verplichting om te klagen tegen verborgen gebreken zoals bepaald in artikel 7:23 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Een gebrek aan overeenstemming van het Product wordt verondersteld indien de niet-overeenstemming zich manifesteert binnen 6 (zes) maanden na levering. U kunt beweren dat het Product niet conform de overeenkomst is nadat u ons daarvan in kennis hebt gesteld onmiddellijk nadat u het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Deze kennisgeving moet onmiddellijk na de ontdekking plaatsvinden. Kennisgeving binnen twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek wordt in ieder geval als tijdig beschouwd. U kunt kiezen of u het Product laat repareren of vervangen. Enkel indien herstel of vervanging onmogelijk is of niet van ons kan worden gevergd, kunt u de overeenkomst ontbinden (indien gerechtvaardigd in het licht van de aard van het gebrek), of de prijs van het Product verminderen. In geval van niet-conformiteit beschikt u over een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van het gebrek aan ons, om een vordering in te stellen.

9.3. Beschadiging, wijziging of aanpassing van de Producten door u veroorzaakt, is geen fabricagefout of een gebrek aan conformiteit. Bijvoorbeeld, zonder beperkingen, schade veroorzaakt door intensief gebruik of slijtage; oneigenlijk gebruik (zoals directe blootstelling aan zonlicht of hitte, contact met vloeistof, regen of voedsel); normale scheur en slijtage; niet-naleving van toepasselijke onderhouds- en/of reinigingsinstructies, zijn geen fabricagefouten of een gebrek aan conformiteit. Evenzo zijn variaties in de textuur, natuurlijke markeringen of onregelmatigheden van natuurlijke Producten (zoals leer of stof) inherent aan het Product en geen fabricagefouten.

9.4. Indien u verzoekt om reparatie, vervanging of terugzending van een Product als gevolg van een fabricagefout ingevolge dit artikel 9, nemen wij de leveringskosten voor de terugzending van de te repareren, vervangen of terug te zenden Producten voor onze rekening, alsmede de eventuele kosten om de gerepareerde of vervangen Producten aan u terug te bezorgen.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor:

 • persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • schending van verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke wetten ter bescherming van de consument; of
 • elke andere oorzaak van actie die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.


10.2. Onder voorbehoud van het bovenstaande, zal onze totale aansprakelijkheid, die uitsluitend beperkt zal zijn tot directe schade, veroorzaakt door onze schending, die u lijdt met betrekking tot alle vorderingen en oorzaken van actie, voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden en elk contract, in geen geval hoger zijn dan de prijs van het (de) Product(en) die u op de Website hebt gekocht onder dat contract. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies die u of wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien op het moment dat u deze Algemene Voorwaarden accepteerde. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige indirecte schade.

10.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien de vertraging of het niet nakomen wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het gevolg is van een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze macht ligt, inclusief maar niet beperkt tot een van de volgende: daad van God, overheidsdaad, oorlog, burgeroorlog, brand, overstroming, aardbeving, orkaan en andere natuurrampen, epidemie, revolutie, opstand, invasie, militaire of usurperende macht, confiscaties, terroristische activiteiten, nationale stakingen, uitsluitingen, embargo's, onderbreking of storing in informatie-, technologie-, elektriciteits- of telecommunicatiediensten, verzuim van derden (zoals onze leveranciers en onderaannemers) om hun verplichtingen jegens ons na te komen.

10.4. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen zoals uiteengezet in artikel 1, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enige schade of verlies veroorzaakt door ons.

 

 1. Garantie van Echtheid en Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Wij garanderen de authenticiteit van alle Producten die op onze Website worden gekocht.

11.2. GIORGIONNO 1967® handelsmerken, al dan niet figuratief, dienstmerken, alle andere merken, merknamen, logo's gebruikt op de Producten, de bijbehorende accessoires en/of de verpakking, al dan niet gedeponeerd, samen met alle foto's, illustraties, afbeeldingen met betrekking tot de Producten, handels- of bedrijfsnamen, domeinnamen en URL's zijn en blijven ons exclusieve eigendom of dat van onze licentiegevers en zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomswetten over de hele wereld. Wij behouden ons al deze rechten voor.

 

 1. Promoties en Speciale aanbiedingen

12.1. Wij kunnen u van tijd tot tijd promoties en speciale aanbiedingen aanbieden. De voorwaarden van dergelijke promoties en speciale aanbiedingen zullen op de Website worden vermeld (bv. begin- en einddatum van de promoties en aanbiedingen; minimum bestelwaarde, indien van toepassing). Promoties en aanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een andere promotie of aanbieding. Om de toegepaste korting of aanbieding te ontvangen, moet u uw bestelling binnen het gespecificeerde datumbereik plaatsen. De promotie- of speciale aanbiedingscode moet worden ingevoerd op het moment van afrekenen.

12.2. Wij behouden ons het recht voor om (i) een dergelijke promotie of speciale aanbieding vroegtijdig te beëindigen en de promotiecode op elk moment te weigeren, en om (ii) te weigeren u toe te staan deel te nemen aan de promotie of speciale aanbieding.

 

 1. Gehele Overeenkomst

13.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons met betrekking tot de verkoop van Producten van ons en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen ons.

 

 1. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

14.1. Deze Algemene Voorwaarden en derhalve ook de met u gesloten Overeenkomsten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht (zonder verwijzing naar de bepalingen inzake conflictenrecht).

14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van uw woonplaats.

14.3. U kunt toegang krijgen tot het Europese Online Platform voor Geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie wordt aangeboden en beschikbaar is op http://ec.europa.eu/odr, voor alternatieve buitengerechtelijke beslechting van geschillen die niet tussen u en ons kunnen worden opgelost.

 

 1. Contact ons

For further information and assistance with the Website, you may contact us in one of the following manners:

By sending us an email at info@hbeautycare.com,

or via the contact form in the Client Services section of our Website.

 

 1. Aankondigingen

Elke kennisgeving die op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Contracten moet worden gedaan, zal schriftelijk gebeuren. Wij zullen contact met u opnemen per e-mail, telefoon, SMS of u informatie verschaffen door kennisgevingen op onze Website te plaatsen.

 

Modelformulier voor terugtrekking/annulering

(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als U zich wilt terugtrekken uit de Overeenkomst)

Aan VYTAL BEAUTY & CARE – info@hbeautycare.com,

Ik/Wij(1) deel/delen(1) u hierbij mede dat ik/wij(1) mijn/onze(1) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(1)/voor de levering van de volgende dienst(1) herroep/herroepen,

Besteld op(1)/ontvangen op(1),

Bestelnummer

Naam van consument(en),

Adres van consument(en),

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum


Door u in te schrijven gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en heeft u kennis genomen van het Privacybeleid. U kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op 'Uitschrijven' onderaan onze e-mails.

© 2022 VYTAL BEAUTY & CARE™