PRIVACYBELEID VOOR KLANTEN

VOOR DE FYSIEKE EN DIGITALE WERELD

Ingangsdatum: 1 juni 2021 

1.    WAT VALT ER ONDER DIT PRIVACYBELEID EN ZIJN ER ANDERE BELEIDSREGELS OP U VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid heeft betrekking op situaties waarin wij, VYTAL BEAUTY & CARE, toegang hebben tot uw persoonlijke informatie, deze verzamelen, opslaan, verwerken, gebruiken, bekendmaken of overdragen in papieren of elektronische vorm. Het dekt ook situaties waarin goedgekeurde partners of andere leden van Kering uw persoonlijke informatie namens ons gebruiken.

In sommige gevallen zijn andere beleidsregels op u van toepassing. Dat kan het geval zijn wanneer u bepaalde producten of diensten gebruikt, en in dat geval:

U wordt op de hoogte gebracht van deze andere beleidslijnen tijdens het gebruik van de producten of diensten waarop ze van toepassing zijn.

Dergelijk beleid zal voorrang hebben op dit privacybeleid, tenzij er uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op producten of diensten waarvan u gebruik zou kunnen maken en die worden geleverd door andere bedrijven die voor eigen rekening handelen.

 

2.    WIE VERZAMELT EN GEBRUIKT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij, VYTAL BEAUTY & CARE, treden op als de "voor de verwerking verantwoordelijke", hetgeen betekent dat wij bepalen "waarom" en "hoe" uw persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt. Wij zijn een Nederlands bedrijf, opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer ROM- 81206623, met BTW-nummer NL861988048B01.

Om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren, moeten wij uw persoonlijke informatie delen met goedgekeurde partners of andere leden van Kering die over het algemeen optreden als onze "gegevensverwerkers". Zij zijn allen gebonden door een verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens in hun bezit te beschermen, en zijn gebonden door een strikte geheimhoudingsovereenkomst en specifieke contractuele voorwaarden over "hoe" en "wanneer" zij uw persoonsgegevens namens ons mogen gebruiken.

Wees u ervan bewust dat bepaalde goedgekeurde partners, zoals onze franchisenemers en licentiehouders of sociale media, ook kunnen bepalen "waarom" en "hoe" uw persoonlijke informatie wordt gebruikt. Zij hebben hun eigen privacy- en cookiebeleid, dus onthoud dat de persoonlijke informatie die u hen geeft, onderworpen is aan hun regels en niet aan de onze.

3.    WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

VYTAL BEAUTY & CARE zal uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de in deze sectie beschreven doeleinden. De verwerking van uw persoonlijke informatie zal voldoen aan uw privacywetgeving en berusten op de rechtsgrondslagen die in dit gedeelte worden beschreven.

Indien u meer informatie wenst over de doeleinden en rechtsgrondslagen, kunt u contact met ons opnemen via info@hbeautycare.com(of zie Hoe kunt u contact met ons opnemen?).

Om u te voorzien van de producten en diensten die u hebt gekocht of waarom u anderszins hebt verzocht.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze relatie met u te beheren en om onze verplichtingen na te komen in het kader van de overeenkomst die u met ons sluit wanneer u producten of diensten bij ons koopt of anderszins aanvraagt. Dit kan betrekking hebben op verschillende activiteiten zoals interne boekhouding, verwerking van uw betaling of levering.

 • Om uw VYTAL BEAUTY & CARE profiel te beheren.

Zodra u ons hebt verzocht om uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel aan te maken, worden uw persoonlijke gegevens aan dit profiel gekoppeld, waarin wij alle informatie bewaren die wij over u hebben. Dit kan persoonlijke informatie omvatten die wij rechtstreeks van u verkrijgen, maar ook uit andere bronnen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De informatie in uw VYTAL BEAUTY & CARE profiel is van cruciaal belang om u de VYTAL BEAUTY & CARE gepersonaliseerde en op maat gemaakte ervaring te bieden, en moet dus up-to-date worden gehouden voor de beste ervaring. 

 • Om u een klantendienst en bijstand op maat te bieden.

U moet dezelfde uniforme ervaring hebben, ongeacht hoe we communiceren. Of dit nu gebeurt in onze winkels, op onze website, via chat, telefoon of video, en of u nu contact met ons opneemt of wij met u, wij willen u een relevante en op maat gesneden klantenservice bieden.

Om u de VYTAL BEAUTY & CARE-ervaring te kunnen bieden, zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, verwerken, gebruiken, bekendmaken en overdragen, zodat wij u kunnen identificeren. Dit stelt ons in staat om u de hulp op maat te bieden waar u om vraagt of om relevante informatie met u te delen. Bovendien kunnen wij, wanneer u contact met ons opneemt, de persoonlijke informatie die u met ons deelt, bewaren om u steeds een dergelijke op maat gesneden en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden. Dit kan gebeuren als u een bestaande of potentiële klant bent. Uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld aan uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel, als u ons hebt gevraagd er een aan te maken, of aan een profiel van een potentiële klant.

Om u een vlotte en aangename klantervaring te bieden, u beter te kennen om u antwoorden op maat te geven, en om de kwaliteit en veiligheid van onze diensten te verbeteren, kunnen wij ons baseren op uw toestemming, handelen in overeenstemming met ons contract met u, of alle redelijke stappen ondernemen om een contract met u te sluiten, of ons baseren op ons rechtmatig belang om onze diensten te verbeteren.

 • Om u in staat te stellen relevante informatie en op maat gesneden marketinginhoud te ontvangen.

U ontvangt informatie en updates over ons, hetzij op uw verzoek (met uw voorafgaande toestemming indien wettelijk vereist) of wanneer wij wettelijk gemachtigd zijn om u dergelijke informatie en updates rechtstreeks toe te sturen. Dergelijke communicatie kan wereldwijd of lokaal zijn, en kan updates bevatten over onze producten en diensten, uitnodigingen voor evenementen, aanbiedingen, enquêtes, enz.

Onze mededelingen worden op maat gemaakt en zijn speciaal ontworpen om u te interesseren, en worden bijgewerkt met alle nieuwe persoonlijke informatie die aan uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel is gekoppeld. Wij zullen uw persoonlijke informatie dus gebruiken om u op maat gesneden mededelingen of andere op maat gesneden advertenties of marketingcampagnes te sturen. Dit gebruik van uw informatie omvat een zekere mate van profilering.

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten of Guam, zie dan ook Specifieke informatie over tekst- en instant berichten voor inwoners van de Verenigde Staten of inwoners van Guam voor meer informatie over hoe en wanneer wij uw telefoonnummer mogen gebruiken om u berichten te sturen.

 • Om u niet-marketingberichten te sturen.

Niet-marketingcommunicatie kan op uw verzoek worden verzonden en/of kan belangrijk zijn voor uw veiligheid en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

U kunt nog steeds dergelijke communicatie ontvangen, zelfs wanneer u zich afmeldt voor bepaalde marketingcommunicatie. De meegedeelde informatie kan noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van ons contract met u of verplicht zijn om te voldoen aan sommige van onze wettelijke verplichtingen.

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten of Guam, zie dan ook Specifieke informatie over tekst- en instant berichten voor inwoners van de Verenigde Staten of inwoners van Guam voor meer informatie over hoe en wanneer wij uw telefoonnummer mogen gebruiken om u berichten te sturen.

 • Om onze zaken veilig te doen en onze activiteiten te beschermen.

Om onze producten en diensten veilig aan u te leveren, ons contract naar behoren uit te voeren of aan sommige van onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zullen wij fraudepreventie- en -opsporingsmaatregelen implementeren. Dergelijke maatregelen zullen ons in staat stellen ons contract met u naar behoren uit te voeren en/of onze legitieme belangen te beschermen door ons tegen fraude te verdedigen.

 • Om onze activiteiten te beoordelen en beter te begrijpen.

Om onze activiteiten te beheren, onze verplichtingen uit hoofde van ons contract met u na te komen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kan het nodig zijn dat wij toegang hebben tot en gebruik maken van sommige van uw persoonsgegevens voor financiële, management- of juridische doeleinden, of voor bedrijfsgerelateerde analyse- & marktonderzoeksactiviteiten.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer we de facturen die we hebben uitgegeven met betrekking tot uw aankopen gebruiken voor nalevings- of verantwoordingsdoeleinden, of wanneer we persoonlijke informatie analyseren om de kenmerken van onze klanten te begrijpen (wat is het geslachtsaandeel, de gemiddelde leeftijd, enz.)

In bepaalde beperkte omstandigheden kan een dergelijke activiteit gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang wanneer dit verband houdt.

 • Om onze website en andere communicatiemiddelen te optimaliseren en te beheren.

Wij kunnen bepaalde maatregelen nemen waarbij uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze digitale of fysieke communicatiemiddelen, zoals onze website of face-to-face-interactie in onze winkels, te beheren, te optimaliseren en te verbeteren.

Het gebruik van uw persoonlijke informatie zal ons in staat stellen om onze contractuele verplichtingen na te komen of onze diensten te verbeteren in overeenstemming met ons legitiem belang. Wanneer wij cookies of andere online reclametechnologieën gebruiken, is uiteraard altijd uw voorafgaande toestemming vereist.

 

4.    WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wanneer u met ons of onze goedgekeurde partners integeert, kunt u ons de volgende categorieën persoonsgegevens verstrekken (die gevoelige informatie kunnen omvatten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).

 1. Identifiers & profielinformatie VYTAL BEAUTY & CARE

Met deze persoonsgegevens kunnen wij u identificeren, uw profiel van VYTAL BEAUTY & CARE beheren, u klantenservice en assistentie bieden en in sommige gevallen contact met u opnemen, onder meer door u relevante informatie en op maat gesneden marketinginhoud te sturen op grond van de rechtsgrondslagen die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

 1. Transactie-informatie & commerciële informatie (inclusief audio)

Met deze persoonlijke gegevens kunnen wij u de door u gevraagde producten en diensten leveren, uw profiel van VYTAL BEAUTY & CARE beheren, u relevante klantenservice en assistentie bieden, onze communicatie beveiligen en onze zaken beheren en beter begrijpen.

 1. Persoonlijke levensinformatie en gevolgtrekkingen

Met deze persoonlijke gegevens kunnen wij u altijd optimaal van dienst zijn door u beter te begrijpen. Wij gebruiken ze om uw VYTAL BEAUTY & CARE profiel te beheren, u relevante klantenservice en assistentie te bieden en ook, in bepaalde omstandigheden, om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld door u relevante informatie, updates en op maat gemaakte marketinginhoud te sturen.

 1. Door gebruikers gegenereerde inhoud

Deze reeks persoonsgegevens stelt u in staat ons persoonlijke informatie te verstrekken die op u of op derden betrekking heeft. In bepaalde omstandigheden kunnen wij hierdoor contact met u opnemen.

 1. Technische, elektronische en lokalisatie-informatie

Met deze persoonlijke informatie kunnen wij de service die u van ons verwacht, beter leveren.

Het kan gaan om persoonlijke informatie met betrekking tot uw interacties met ons en stelt ons in staat uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel te beheren, relevante klantenservice en op maat gesneden marketinginhoud te bieden, communicatie tot stand te brengen en onze activiteiten veilig uit te voeren, onze activiteiten te beoordelen en beter te begrijpen, en onze website en andere communicatiemiddelen te optimaliseren en te beheren.

 1. Aanvullende informatie voor inwoners van Californië
 • Kenmerken van klassen die beschermd worden door de federale of Californische wet.
 • Categorieën informatie verzameld in de afgelopen 12 maanden.

De categorieën die in deze rubriek Welke persoonsgegevens verzamelen wij? worden genoemd, vertegenwoordigen ook de categorieën persoonsgegevens die wij in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld.

 

5.    WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wanneer u met ons communiceert, online of in persoon, kunt u uw persoonlijke informatie met ons delen wanneer:

 1. U een product koopt of zich abonneert op een dienst;
 2. U een VYTAL BEAUTY & CARE-profiel aanmaakt, deelneemt aan ons vertrouwheidsprogramma, deelneemt aan een wedstrijd, meedoet aan een beloningsprogramma of uw sociale media-account koppelt aan uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel;
 3. U abonneert zich op onze nieuwsbrief;
 4. U interacteert met ons of vraagt advies en deelt persoonlijke informatie via onze websites, onze sociale mediapagina's, onze verkoopmedewerkers in een winkel, op een beurs, tijdens evenementen of via onze klantendiensten;
 5. U gebruikt uw apparaat om op verschillende websites te surfen:
 6. Een personal shopper, of een andere agent die namens u optreedt, heeft interactie met ons, met name om een product voor u te kopen of u te abonneren op een dienst;
 7. Uw informatie wordt met ons gedeeld door onze goedgekeurde partners, waar nodig met uw voorafgaande toestemming.

 

6.    HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij verkrijgen hoofdzakelijk informatie rechtstreeks van u en verwerken deze op geautomatiseerde wijze wanneer u met ons communiceert. Wanneer u met ons communiceert, hetzij online of in persoon, verzamelen wij uw persoonlijke informatie via:

 1. Onze verkoopmedewerkers (in winkels) of onze klantendiensten (bijvoorbeeld per telefoon of chat) wanneer u persoonlijke informatie met ons deelt;
 2. Onze websites of onze applicaties, of u nu geregistreerd bent of niet, door het invullen van enquêtes, registratieprocessen of formulieren. Wij kunnen hiervoor ook cookies of andere online reclametechnologieën gebruiken;
 3. Alle middelen die wij u ter beschikking stellen - bijvoorbeeld, wanneer u een product koopt, kunnen wij bepaalde persoonlijke informatie verzamelen met betrekking tot uw betaling, zoals de aankoopprijs en -datum en productreferentie (wij bewaren uw persoonlijke bankgegevens niet langer dan nodig is om de transactie te voltooien);
 4. uit bronnen van derden, zoals sociale media.

 

7.    WIE ZIJN ONZE DERDE BRONNEN?

Wij verkrijgen hoofdzakelijk informatie rechtstreeks van u. Van tijd tot tijd kunnen wij ook informatie over u verkrijgen uit bronnen van derden.

Wij zullen dergelijke informatie alleen verzamelen wanneer de derde partijen ofwel uw toestemming hebben verkregen of anderszins wettelijk zijn toegestaan om dergelijke informatie te delen. In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen sommige derde partijen verplicht zijn om uw persoonlijke informatie aan ons bekend te maken.

Voor meer informatie over het delen van informatie met deze derde partijen, verwijzen wij u naar de sectie met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

 

8.    MOET U ALTIJD UW PERSOONLIJKE INFORMATIE MET ONS DELEN?

U hoeft ons niet altijd de persoonlijke informatie te verstrekken die wij u vragen: alle persoonlijke informatie die vereist is, is duidelijk gemarkeerd als verplicht.

Wanneer u bepaalde persoonlijke informatie niet met ons wenst te delen, kunt u deze informatie eenvoudigweg niet aan ons verstrekken, of ervoor kiezen uw persoonlijke informatie niet te verwerken wanneer u deze optie wordt aangeboden.

Als u ervoor kiest bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken, kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van sommige van onze diensten waarvoor het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk is.

Wij kunnen u vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken om aan bepaalde wettelijke vereisten te voldoen. In dergelijke gevallen zullen wij u tijdig op de hoogte brengen en u informeren of uw persoonlijke informatie al dan niet verplicht is (evenals van de mogelijke gevolgen indien u uw persoonlijke informatie niet verstrekt).

 

9.    HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

Onze algemene aanpak is om uw persoonlijke informatie niet langer te bewaren dan nodig is. 

 1. Wanneer u een profiel van VYTAL BEAUTY & CARE, een profiel van een potentiële klant of een abonnement op onze nieuwsbrieven hebt, bewaren wij uw persoonlijke gegevens over het algemeen gedurende 5 jaar vanaf de laatste interactie die u met ons bent aangegaan.
 2. Wanneer u contact hebt met onze klantenservice, bewaren wij over het algemeen de opnamen van de gesprekken gedurende 45 dagen (tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is), en de andere persoonlijke informatie die u met ons hebt gedeeld (inclusief persoonlijke informatie die via e-mail, chat of sms is gedeeld of wanneer onze interactie is getranscribeerd) gedurende 5 jaar vanaf de laatste interactie die u met ons hebt geïnitieerd.
 3. Wanneer wij cookies of andere online reclametechnologieën gebruiken, is uw toestemming slechts geldig voor een periode van maximaal 13 maanden.

Wij kunnen persoonlijke informatie voor kortere of langere tijd bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij daartoe verplicht zijn in overeenstemming met relevante wettelijke, fiscale en boekhoudkundige vereisten.

Aanvullende informatie voor inwoners van Zuid-Korea:

We kunnen bepaalde persoonlijke informatie bewaren in overeenstemming met de volgende wettelijke vereisten:

 • Gegevens over contracten en opzegging van abonnementen: 5 jaar (zoals vereist krachtens de wet inzake consumentenbescherming bij elektronische handelstransacties)
 • Gegevens over consumentenklachten en behandeling van geschillen: 3 jaar (zoals vereist op grond van de wet inzake de bescherming van de consument bij elektronische handelstransacties)
 • Gegevens over log-ins: 3 maanden (zoals vereist op grond van de wet op de bescherming van communicatiegeheimen)

 

10.                 HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

Wij, VYTAL BEAUTY & CARE, doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

Om dit te doen, ontwerpen wij onze diensten met uw veiligheid in het achterhoofd. Binnen onze groep beschikken wij over speciale teams die de veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie beheren en waarborgen. Wij hebben specifieke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.

Bijvoorbeeld, wanneer persoonlijke informatie wordt doorgegeven tussen uw apparaat en onze servers, zorgen wij ervoor dat deze wordt gecodeerd met behulp van Secure Sockets Layer ("SSL") en/of andere beveiligingsmethoden. Wij implementeren Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer ("HTTPS") om uw verbinding met onze website te beschermen. Al uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers.

Wij hebben ook een gespecialiseerd beheersysteem voor de beveiliging van persoonsgegevens opgezet. Zo controleren wij bijvoorbeeld strikt de reikwijdte van de bevoegdheden van onze medewerkers die toegang hebben tot de persoonlijke informatie die wij verzamelen en verwerken. Wij evalueren regelmatig onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen, om ons te wapenen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wij organiseren regelmatig cursussen en tests op het gebied van beveiliging en privacybescherming om onze medewerkers bewuster te maken van het belang van de bescherming van persoonlijke informatie. Wij nemen commercieel redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze zakelijke partners en externe dienstverleners in staat zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen. Onze werknemers en die van onze zakelijke partners en externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie, zijn onderworpen aan afdwingbare contractuele verplichtingen tot geheimhouding en specifieke contractuele privacybepalingen.

In het geval van een beveiligingsincident dat resulteert in een inbreuk op persoonlijke informatie, zoals wettelijk is bepaald, beschikken wij over een noodplan om de uitbreiding van dergelijke beveiligingsincidenten te voorkomen. Bovendien zullen wij een dergelijke inbreuk op persoonsgegevens melden aan de relevante toezichthoudende autoriteit, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, en u via een geschikt kanaal informeren, zoals en waar vereist door de toepasselijke wetgeving.

Om uw persoonlijke gegevens veilig te houden, kan het van tijd tot tijd nodig zijn dat wij uw wachtwoord opnieuw instellen.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat geen enkele dienst volledig veilig kan zijn, en dat u een sleutelrol speelt in de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Voor de best mogelijke bescherming van uw persoonlijke informatie buiten de grenzen van onze controle, moeten uw apparaten worden beschermd (bijv. door bijgewerkte antivirussoftware) en uw internet service providers moeten passende maatregelen nemen voor de beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie via het netwerk (bijv. met firewalls en anti-spam filtering). U aanvaardt de inherente veiligheidsimplicaties van interactie via het internet en zult ons of onze partners niet verantwoordelijk houden voor enig veiligheidsincident of inbreuk op persoonlijke informatie, tenzij het te wijten is aan onze nalatigheid.

Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens gevaar lopen, bijvoorbeeld als iemand achter uw wachtwoord kan zijn gekomen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

 

11.                 WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij opereren wereldwijd en kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan andere bedrijven binnen Kering of aan goedgekeurde partners op locaties over de hele wereld. Wij willen dat u de beste service en klantervaring krijgt, zowel online als in persoon over de hele wereld. Voor dit doel kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens delen buiten het land waar u ze voor het eerst met ons gedeeld heeft. Wanneer wij dit doen, zal dit altijd gebeuren voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en waarbij wij tevreden zijn over de niveaus van bescherming en beveiliging die worden geïmplementeerd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Dit delen van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om ons in staat te stellen de contracten die wij met u hebben uit te voeren of op uw verzoek stappen te ondernemen, voorafgaand aan het aangaan van een contract, om u een wereldwijde klantervaring te bieden.

De persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, wordt opgeslagen op servers die zich in de Europese Unie of Zwitserland bevinden. Dit kan echter variëren afhankelijk van het land waar de informatie wordt verzameld of de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over de locatie waar uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kunt u contact met ons opnemen via info@hbeautycare.com(of zie Hoe kunt u contact met ons opnemen?)

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich bevinden in de Volksrepubliek China, de Europese Unie en Zwitserland indien u een Chinese Klant bent of indien uw persoonsgegevens worden verzameld in de Volksrepubliek China. U wordt beschouwd als een Chinese klant als uw hoofdadres zich in de Volksrepubliek China bevindt.

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie altijd veilig wordt gebruikt en beschikbaar is voor u, waar u er ook toegang toe wilt hebben en om welke reden u ze ook wilt gebruiken.

Wanneer wij persoonlijke informatie delen, gebruiken of overdragen, met name vanuit de Europese Unie, gebruiken wij door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardclausules, of treffen wij andere maatregelen op grond van de toepasselijke privacywetgeving, om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht voldoende waarborgen biedt. U kunt contact met ons opnemen via info@hbeautycare.com(of zie Hoe kunt u contact met ons opnemen?) voor meer informatie over deze waarborgen, met inbegrip van hoe u kopieën van deze informatie kunt verkrijgen.

 

12.                 VERKOPEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en hebben dat in de afgelopen 12 maanden ook niet gedaan.

Wij kunnen geselecteerde derden (zoals goedgekeurde reclamepartners) toestaan om uw persoonsgegevens te verzamelen via geautomatiseerde technologieën op onze websites (zie "Gebruiken wij cookies of andere online reclametechnologieën?") in een poging om u inhoud en advertenties te bieden die voor u interessant kunnen zijn en op de wettelijke grondslagen die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

Echter, voor zover onze overdracht van uw persoonlijke gegevens aan bepaalde derden kan worden geïnterpreteerd als een "verkoop" onder de Californische privacywetgeving, als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om af te zien van die verkoop.

Als u ingezetene van Californië bent, hebt u ook het recht om af te zien van een dergelijke openbaarmaking van uw gegevens voor online, op interesses gebaseerde reclamedoeleinden.

De rechten van inwoners van Californië worden verder beschreven in de sectie: "Informatie voor inwoners van Californië" onder de bepaling bij de volgende vraag: "Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?"

 

13.                 MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE??

 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden delen en openbaar maken met de hieronder vermelde categorieën ontvangers. Wij kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van sommige van hen als onze derde-bronnen. Als u meer informatie wilt over het delen van uw persoonlijke informatie, inclusief de lijst van ontvangers, kunt u contact opnemen met ons privacyteam en Data Protection Office (of zie Hoe kunt u contact met ons opnemen?)

 1. Erkende partners die optreden als dienstverleners

Voor het gebruik van uw persoonlijke informatie doen wij een beroep op erkende partners. Alle goedgekeurde partners zijn gebonden door een verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens in hun bezit te beschermen, en gebonden door een strikte geheimhoudingsovereenkomst en specifieke contractuele bepalingen over "hoe" en "wanneer" zij uw persoonlijke informatie mogen verzamelen en gebruiken. Uw persoonlijke informatie kan toegankelijk zijn voor het volgende geautoriseerde personeel op een "need-to-know" basis:

 • Kering en andere gelieerde ondernemingen van onze groep
 • Detailhandelaars, wederverkopers, leveranciers van leveringen, fulfilmentbedrijven en transactiepartners
 • Marketingdiensten, reclameproviders, aanbieders van communicatie (e-mail, SMS, MMS) en sociale netwerken
 • IT-dienstverleners
 • Audit-, advocaten- en soortgelijke professionele zakelijke dienstverleners, aanbieders van gegevensanalyse
 • Erkende partners die ook voor eigen rekening handelen

Voor het gebruik van sommige van uw persoonlijke gegevens (zie "Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens"), vertrouwen wij op goedgekeurde partners. Bepaalde goedgekeurde partners kunnen bepalen "waarom" en "hoe" uw persoonlijke informatie wordt gebruikt.

 • Franchisenemers en licentiehouders.
 • Bepaalde sociale media, zoals inzicht in Facebook-pagina's, in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook Page Insights.
 • Feitelijke of potentiële kopers als onderdeel van een bedrijfsoverdracht

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een bestaande of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een bestaande of voorgestelde afstoting, fusie, overname, joint venture, faillissement, ontbinding, reorganisatie, of een andere soortgelijke transactie of procedure in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Waar dit vereist is, zullen wij stappen ondernemen om de gegevens die worden gedeeld tot een minimum te beperken.

 1. Wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank, advocaten om te voldoen aan wetten en onze rechten en belangen te verdedigen.


Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsagentschap, rechtbank of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking (i) vereist is op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) noodzakelijk is om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) noodzakelijk is om uw belangen of die van een andere persoon te beschermen, en op de wettelijke basis die in dit privacybeleid wordt uiteengezet. Waar dit nodig is, zullen wij stappen ondernemen om de gegevens die worden gedeeld tot een minimum te beperken.

 1. Op uw verzoek of voor ons rechtmatig belang of naleving van wet- en regelgeving

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan een andere persoon bekendmaken: met uw toestemming; wanneer wij een hoger legitiem belang (in evenwicht met uw belangen) hebben om dit te doen; of wanneer wij een wettelijke of reglementaire verplichting hebben om dit te doen.

 

14.                 HOE GAAN WE OM MET DE PRIVACY VAN KINDEREN?

De bescherming van de veiligheid en privacy van kinderen is erg belangrijk voor ons.

Door uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel aan te maken, of door u op welke manier dan ook te registreren, of door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u meerderjarig bent in het land waar u woont (of, als u jonger bent dan meerderjarig, dat uw ouder(s) of wettelijke voogd(en) ook instemt (instemmen) met een dergelijke registratie of bestelling wanneer zij u een dergelijke toestemming kunnen geven volgens de wet van het land waar u woont).

Indien wij vernemen (onder meer via een verzoek van uw ouder(s) of wettelijke voogd(en)) dat wij onopzettelijk persoonsgegevens hebben ontvangen die in strijd zijn met het bovenstaande, zullen wij deze persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen.

 

15.                 WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Afhankelijk van de toepasselijke privacywetgeving kunt u recht hebben op een of meer van de volgende rechten en deze zelf uitoefenen of via een wettelijke vertegenwoordiger die namens u optreedt. Wij, VYTAL BEAUTY & CARE , zetten ons in om uw rechten te beschermen en u in staat te stellen deze uit te oefenen. U zult nooit worden gediscrimineerd wanneer u te goeder trouw uw recht uitoefent op grond van een toepasselijke privacywetgeving.

Indien u meer informatie wenst over uw rechten, hoe u uw rechten kunt uitoefenen, of indien u klachten of vragen heeft over onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met ons privacyteam en onze functionaris voor gegevensbescherming op info@hbeautycare.com

 1. Recht op toegang, rectificatie en wissing

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. Dit recht op toegang omvat ook het recht om informatie te ontvangen over met name de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt, en de beoogde periode voor het bewaren van uw gegevens.

U kunt ook verzoeken om correctie van eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt de meeste van deze persoonlijke gegevens zelf online bekijken en bijwerken, of door contact op te nemen met onze klantendienst, of door een e-mail te sturen naar ons privacyteam op info@hbeautycare.com

Specifiek, afhankelijk van uw toepasselijke privacywetgeving, kan uw recht op toegang het volgende omvatten:

- het recht om te vragen of en hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en of deze is gedeeld met een derde partij in de afgelopen 12 maanden, in het bijzonder als u een inwoner van Aruba bent.

- het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonlijke informatie over u verwerken, om informatie op te vragen over de publieke en private entiteiten waarmee wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld, en om informatie op te vragen over de mogelijkheid om toestemming te weigeren en de gevolgen van een dergelijke weigering, in het bijzonder als u een inwoner van Brazilië bent.

- indien wij niet aan uw verzoek om correctie kunnen voldoen, het recht om te verzoeken dat een verklaring van correctie aan uw informatie wordt gehecht waarin wordt vermeld dat om correctie is verzocht, maar dat deze niet is aangebracht, met name indien u een ingezetene van Nieuw-Zeeland bent.

- het recht om in kennis te worden gesteld van elke openbaarmaking van onjuiste persoonlijke informatie over u, met name indien u inwoner bent van Qatar.

 1. Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Als u bijvoorbeeld niet langer elektronische marketingcommunicatie wilt ontvangen, kunt u de instellingen in uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel wijzigen, de link 'unsubscribe' in onze e-mails gebruiken, het STOP-nummer in onze sms-berichten sms'en of rechtstreeks contact met ons opnemen, waarna wij zullen stoppen met het verzenden van communicatie. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming zoals die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten of Guam, zie dan ook Specifieke informatie over sms- en instantberichten voor inwoners van de Verenigde Staten of inwoners van Guam.

 1. Recht op de overdraagbaarheid van persoonlijke informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en ook om van ons te verlangen dat wij die gegevens doorgeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dat technisch haalbaar is.

 1. Recht op beperking van de verwerking 

Afhankelijk van de privacywetgeving die op u van toepassing is, kunt u het recht hebben om onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, met name wanneer:

- u de juistheid van de persoonlijke informatie betwist (totdat wij voldoende stappen hebben ondernomen om de juistheid ervan te corrigeren of te verifiëren)

- de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat wij de persoonlijke informatie wissen

- wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

- u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking die is gerechtvaardigd op grond van legitieme belangen, in afwachting van de verificatie of wij dwingende legitieme gronden hebben om de verwerking voort te zetten.

Wanneer persoonsgegevens op deze manier worden beperkt, zullen wij deze uitsluitend verwerken met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Specifiek, afhankelijk van uw toepasselijke privacywetgeving, kan uw recht op beperking van de verwerking het volgende omvatten:

- het recht om te verzoeken om anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige of buitensporige persoonlijke informatie of onwettig verwerkte persoonlijke informatie, met name als u een Braziliaanse ingezetene bent.

- het recht om ons te verzoeken te stoppen met het overdragen van uw persoonlijke informatie aan een derde partij, in het bijzonder als u een inwoner van Vietnam bent.

 1. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen om persoonsgegevens te verwerken, kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen die verwerking. In dat geval moeten wij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel stopzetten, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer wij de persoonsgegevens moeten verwerken om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen als rechtvaardiging voor verwerking, zijn wij van mening dat wij dergelijke dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, maar wij zullen elk geval op individuele basis bekijken.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u ook het recht hebben om hiertegen te allen tijde bezwaar te maken. Dit omvat profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bijvoorbeeld bezwaar wilt maken tegen het ontvangen van elektronische marketingcommunicatie, kunt u de instellingen in uw VYTAL BEAUTY & CARE-profiel wijzigen, of de link 'unsubscribe' in onze e-mails gebruiken, of het STOP-nummer in onze sms-berichten sms'en, of rechtstreeks contact met ons opnemen, waarna wij zullen stoppen met het verzenden van communicatie.

Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of Guam, zie dan ook Specifieke informatie over tekst- en instantberichten voor inwoners van de Verenigde Staten of inwoners van Guam.

 1. Recht op privacy van de overledene

Om rechten uit te oefenen namens een overleden persoon, kan u gevraagd worden ons het bewijs te leveren dat u een direct familielid of executeur bent van de overleden persoon. Afhankelijk van de toepasselijke privacywetgeving is het mogelijk dat wij uw verzoek niet kunnen ondersteunen. Wij wijzen u erop dat u onder bepaalde wetten (bijvoorbeeld in Frankrijk) richtlijnen kunt opstellen met betrekking tot het opslaan, wissen en meedelen van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

 1. Specifieke informatie over sms- en instantberichten voor inwoners van de Verenigde Staten of inwoners van Guam

Dit gedeelte is van toepassing wanneer u vooraf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het ontvangen van tekstberichten of instant messages van VYTAL BEAUTY & CARE. Berichten die u van ons kunt ontvangen, kunnen eenmalige of periodieke tekst- of expresberichten zijn met betrekking tot onze producten, onze diensten, onze activiteiten of met inbegrip van andere informatie waar u om hebt gevraagd. Bij de inschrijving voor terugkerende berichtenprogramma's zullen wij de geschatte frequentie van de berichten vermelden.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van toekomstige berichten door STOP te sms'en naar het nummer dat in ons bericht wordt vermeld. Voor hulp of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@hbeautycare.com(of zie Hoe kunt u contact met ons opnemen?).

Berichten zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van uw mobiele provider. Standaard berichten- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Marketing- en niet-marketing tekst- en instantberichten kunnen naar uw mobiele nummer worden verzonden met behulp van een automatisch kiessysteem.

We kunnen de timing of ontvangst van de berichten niet garanderen, aangezien dit beïnvloed kan worden door krachten buiten onze controle. In het geval dat een bericht vertraagd is, of niet ontvangen wordt, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige gerelateerde gevolgen.

U stemt ermee in ons een geldig mobiel nummer te verstrekken. Als u uw mobiele telefoonnummer wijzigt, stemt u ermee in de ontvangst van sms-berichten en instant messages uit te schakelen voordat u uw mobiele nummer wijzigt.

 1. Specifieke informatie voor inwoners van Californië

Uw rechten

Indien u een ingezetene bent van Californië, kunt u, onder bepaalde voorwaarden en beperkingen, de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 1. Recht op toegang - U kunt het recht hebben om ons te verzoeken u de persoonsgegevens bekend te maken die wij in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld, de categorieën van bronnen waaruit de gegevens zijn verzameld, de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, de categorieën van derden met wie wij de gegevens hebben gedeeld en de categorieën van persoonsgegevens die met derden zijn gedeeld voor een zakelijk doel.
 2. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - In sommige gevallen hebt u het recht om de informatie over u in een draagbaar en gemakkelijk bruikbaar formaat te ontvangen.
 3. Recht om persoonlijke gegevens te laten wissen - Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben om ons te verzoeken persoonlijke informatie over u te wissen. Wij zullen geen persoonlijke informatie over u wissen wanneer de informatie nodig is om een wettelijke verplichting na te komen, nodig is om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen, of wanneer wij wettelijk verplicht of toegestaan zijn om de informatie te bewaren.

Als u ervoor kiest een van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u niet discrimineren op grond van uw keuze om uw privacyrechten uit te oefenen. Wij kunnen echter wel een ander tarief hanteren of een ander niveau van dienstverlening bieden, voor zover de wet dit toestaat.

Verkoop van uw persoonlijke informatie

Zoals uiteengezet in de sectie Verkopen wij uw persoonlijke informatie?, verkopen wij uw persoonlijke informatie niet en hebben wij dit in de afgelopen twaalf maanden ook niet gedaan. Wij kunnen geselecteerde derden (zoals goedgekeurde reclamepartners) toestaan om uw persoonsgegevens te verzamelen via geautomatiseerde technologieën op onze websites in een poging om u inhoud en advertenties aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn en op basis van de wettelijke grondslagen die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

Echter, voor zover onze overdracht van uw persoonlijke informatie aan bepaalde derde partijen kan worden geïnterpreteerd als een "verkoop" onder de Californische privacywetgeving, hebt u het recht om af te zien van die verkoop van uw persoonlijke informatie. Houd er rekening mee dat we nog steeds uw informatie zullen delen op manieren die geen "verkoop" zijn, zoals met onze dienstverleners, voor onze eigen online reclamedoeleinden.

Voor informatie over hoe u cookies kunt beheren en hoe u zich afmeldt voor online op interesses gebaseerde reclame, raadpleegt u uw browser of onze sectie "Gebruiken wij cookies of andere online reclametechnologieën?". Uw opt-out van op interesses gebaseerde reclame op uw browser zal specifiek zijn voor de webbrowser of het apparaat dat u gebruikt op het moment dat u uw opt-out-rechten uitoefent; als u meerdere webbrowsers of apparaten gebruikt, moet u zich voor elke browser en elk apparaat afmelden. Als u zich afmeldt voor het gebruik van uw informatie voor op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden, betekent dit niet dat u geen advertenties meer zult zien, inclusief op interesses gebaseerde advertenties.

Als u inwoner bent van Californië, hebt u ook het recht om een Shine the Light-verzoek in te dienen: u hebt het recht om ons te verzoeken u een lijst te verstrekken van bepaalde categorieën persoonsgegevens die wij in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar voor hun direct-marketingdoeleinden aan derden hebben verstrekt, evenals de identiteit van die derden.

Verificatie van uw verzoek

Alvorens u de bovenstaande rechten te verlenen, moeten wij uw identiteit kunnen verifiëren. Om uw identiteit te verifiëren, dient u informatie over uzelf te verstrekken, inclusief, voor zover van toepassing, het verstrekken van de inloggegevens voor uw account of andere accountinformatie, antwoorden op beveiligingsvragen, uw naam, overheidsidentificatienummer dat wij reeds in ons bestand hebben, geboortedatum, contactinformatie of andere persoonlijke identificatiegegevens. Wij zullen deze informatie vergelijken met informatie die wij eerder over u hebben verzameld om uw identiteit en uw verzoek te verifiëren. Voor zover u een account bij ons hebt, zullen wij u vragen om in te loggen op die account als onderdeel van het indienen van uw verzoek. Als wij niet in staat zijn om uw identiteit te verifiëren als onderdeel van uw verzoek, zullen wij niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wij zijn niet verplicht om extra informatie te verzamelen om u in staat te stellen uw identiteit te verifiëren. Voor verwijderingsverzoeken dient u een verifieerbaar verzoek tot verwijdering in te dienen en vervolgens afzonderlijk te bevestigen dat u persoonlijke informatie over u wilt laten verwijderen.

Hoe dient u uw verzoek in?

U kunt één verzoek per kalenderjaar indienen. Bevestig in uw verzoek dat u een inwoner van Californië bent en geef een actueel Californisch adres op voor uw antwoord. U kunt deze informatie schriftelijk aanvragen door contact met ons op te nemen via info@hbeautycare.com, door het hier beschikbare formulier in te vullen.

Wanneer kunt u van ons verwachten?

Wij zullen de ontvangst van uw verzoek binnen 10 werkdagen bevestigen en informatie verstrekken over hoe wij het verzoek zullen verwerken, met inbegrip van het verificatieproces en de verwachte reactietijd. Het antwoord kan tot vijfenveertig (45) dagen op zich laten wachten, gerekend vanaf de dag waarop het verzoek is ontvangen. Wij kunnen een extra verlenging van vijfenveertig (45) kalenderdagen vragen.

"Aanvullende informatie": voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen om aan uw verzoek te voldoen. Deze verklaring is op verzoek beschikbaar in alternatieve formaten. Neem contact op met info@hbeautycare.comom deze verklaring in een alternatieve indeling aan te vragen.

 1. Recht om een klacht in te dienen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kunt u de hier beschikbare lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte raadplegen.

Krachtens de toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben om klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor burgerlijke rechtbanken te brengen, in het bijzonder als u een inwoner van Chili bent.

 1. Wijze waarop wordt gereageerd op uw verzoeken, aanvullende informatie of bijstand

Indien u meer informatie wenst over uw rechten of hoe u uw rechten kunt uitoefenen, of indien u klachten of vragen heeft over onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met ons privacyteam en onze functionaris voor gegevensbescherming op info@hbeautycare.com(of zie Hoe kunt u contact met ons opnemen?).

Om uw privacy te helpen beschermen en de veiligheid te handhaven, zullen wij stappen ondernemen en kunnen wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang geven tot uw persoonlijke informatie of aan uw verzoek voldoen.

Indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om een vergoeding te vragen, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, om de administratieve kosten van uw verzoek te dekken. Wij zullen trachten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de toepasselijke termijn op uw verzoek te reageren.

 

16.                 KAN HET PRIVACYBELEID VERANDEREN?

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe vereisten die worden opgelegd door toepasselijke wetgeving of technische vereisten. Wij zullen het bijgewerkte privacybeleid op onze website plaatsen. Wij raden u daarom aan deze pagina zo nu en dan te bekijken.

Wij kunnen u ook op de hoogte brengen in geval van materiële wijzigingen en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voor deze wijzigingen.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een nieuw doel dat niet in dit privacybeleid is beschreven, zullen wij u daarvan zo nodig op de hoogte brengen en indien nodig om uw toestemming vragen.

 

17.                 GEBRUIKEN WIJ COOKIES OF ANDERE ONLINE RECLAMETECHNOLOGIEËN?

Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om onze verkeersgegevens te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. U kunt meer lezen over elk van onze doeleinden of de verkopers die we gebruiken door te klikken op 'Cookie-instellingen'. Dit voorkeurscentrum is te allen tijde toegankelijk via de knop 'Cookie-instellingen' die zich op elke pagina bevindt.

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie opslaan of ophalen via uw browser, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan persoonlijke informatie over u, uw voorkeuren of uw apparaat zijn en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht dat hij werkt. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u wel een meer gepersonaliseerde webervaring geven. Omdat wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om sommige soorten cookies niet toe te staan.

U hebt op elk moment de mogelijkheid om het gebruik van cookies te aanvaarden of te weigeren via de aan/uit-instellingen van het voorkeurencentrum, door op de onderstaande knop te klikken:

Cookies Instellingen

 

18.                 HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u contact opnemen met ons privacyteam en onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar info@hbeautycare.com